.Helikopter LPR w Żodyniu
W dniu 2. lipca na boisku w Żodyniu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratowniczego z Poznania, który został zdysponowany do udzielenia pomocy poszkodowanemu w wypadku. Lądowanie zabezpieczała jednostka OSP Siedlec.
Poszkodowany mieszkaniec Żodynia jest już w domu z delikatnymi obrażeniami.
Życzymy zdrowia!
Poszukiwania Adama
W dniach 23 - 24 czerwca grupa około 20 naszycg druhow uczsetniczyła w akcji poszukiwawczej zaginionego Adama Szostaka. W imieniu rodziny zaginionego pragniemy wszystkim uczestnikom podziękować za poświęcony czas. Na szczęście Adam odnalazł się cały i zdrowy.
W akcje zaangażowane były jednostki OSP Siedlec, OSP Kopanica, OSP Chobienice, OSP Żodyń oraz KP PSP Wolsztyn jak i Policja.


Obchody 3. maja
3 maja uczestniczyliśmy w Mszy Św. w kościele w Siedlcu odbyły się połączone obchody Święta Uchwalenia Konstytucji oraz w intencji srażaków z terenu Gminy Siedlec. Po mszy odbyła się uroczysta procesja i przemarsz pocztów sztandarowych pod Pomnik Powstańców Wlkp. pod Urzędem Gminy. Wieńce i kwiaty złożyli m.in Hieronim Birk - z-ca wójta, Krystyna Lewandowska - skarbnik gminy, ksiądz proboszcz Krzysztof Apiecionek, Prezes Zarządu Gminnego Maciej Tomalik oraz członkowie Zarządu Gminnego Arkadiusz Lewandowski i Danuta Ksiąg.
Po mszy odbył się obiad dla jednostek z naszej parafii, tym razem gospodarzem była OSP Karna.
Za gościnę dziękujemy!
Obchody 3 maja


Zjazd Oddziału Gminnego
W dniu 10. kwietnia 2016 roku na naszej sali mieliśmy zaszczyt gościć XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siedlcu. W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siedlec zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście. Naszą jednostkę reprezentowali delegaci:
Sławomir Rogoziński, Krzysztof Piątyszek, Piotr Stasiński oraz nasz przedstawiciel w Zarządzie Gminnym Arkadiusz Lewandowski.
Zjazd otworzył i powitał gości Prezes ustępującego Zarządu dh Stanisław Piosik. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Hieronima Birk, a sekretarzem dh Kamilę Wieczorek.
Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:
Prezes Maciej Tomalik
Wiceprezes Janusz Kiciński
Wiceprezes Waldemar Prządka
Sekretarz Monika Młodystach
Skarbnik Józef Mikulski
Członkowie prezydium: Łukasz Adam, Damian Zalisz, Dariusz Utrata, Artur Hałuszczak
Członkowie Zarządu: Jan Basinski, Krzysztof Dudziński, Leszek Fabiś, Dariusz Fornalkiewicz,
Członek - Antoni Hirt, Sylwester Komenda, Danuta Ksiąg, Adam Kupś, Anna Lehmann, Arkadiusz Lewandowski, Ryszard Lewandowski, Józef Markiewicz, Marian Ososiński, Stanisław Piosik, Sebastian Prządka, Bogdan Raszke, Krzysztof Rutkowski, Piotr Tomys, Andrzej Wieczorek, Kamila Wieczorek, Krzysztof Woga, Marek Zalisz. fotorelacja

Turniej halowej piłki strżaków
W dniu 20. marca nasi strażacy uczestniczyli w VII Wiosenny Turniej Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Siedlec w piłce nożnej halowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Turniej odbył się dnia 20 marca 2016 roku na hali sportowej w Siedlcu. Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn, rozegrano 21 meczy, a efektem tych zmagań było zajęcie przez drużyny następujących miejsc:
1. OSP Jaromierz
2. OSP Żodyń
3. OSP Zakrzewo
4. OSP Jażyniec
5. OSP Stara Tuchorza
6. OSP Karna
7. OSP Reklin
Skład naszej drużyny:
Adam Lewandowski, Piotr Przymuszała, Adrian i Damian Rurkowscy, Tomasz Śmiałek, Zbigniew Szaranek oraz Dominik Szymański. Zawodnikom gratulujemy świetnego wyniku!
Fotorelacja

97. rocznica Powstania Wielkopolskiego
W dniu 20 luty uczestniczyliśmy w obchodach ku czci wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczyliśmy w mszy świętej oraz złożyliśmy hołd poległym powstańcom pod pomnikiem przy Urzędzie Gminy.
Poczet sztandarowy nieśli:
Tomasz Cycoń, Jarek Zboralski oraz Arek Lewandowski.

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze
W dniu 26 luty odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawcze , w tym roku połączone z wyborami nowego Zarządu naszej OSP gdyż dobiegła końca piecioletnia kadencja.
W zebraniu uczestniczyło 32 członków naszej OSP, przedstawicielki KGW, oraz zaproszeni gości: wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński i jego zastępca Hieronim Birk oraz Prezes OSP Jażyniec Adam Kupś.
Przewodniczącym zebrania wybrano Prezesa OSP Żodyń Arka Lewandowskiego, który też przedstawił sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2015 oraz podsumował pokrótce kończącą się kadencję.
Nowe władze naszej OSP na lata 2016-2021 przedstawiają się:
Prezes - Arek Lewandowski
Wiceprezes - Krzysztof Piątyszek
Naczelnik - Piotr Stasiński
Z-ca Naczelnika Karol Karczmarczyk
Skarbnik - Sławomir Rogoziński
Sekretarz Zbigniew Szaranek
Gospodarz - Józef Markowski
Członek Zarządu Tomasz Cycoń
Członek Zarządu - Joanna Lewandowski
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Krzysztof Paździor
Wiceprzewodniczący - Jerzy Kupś
Sekretarz - Bernadeta Frankowska
Członek - Damian Tobys
Członek - Dominik Szymański
Niebawem odbędzie się pierwsze zebranie nowego zarządu na którym przedstawiony zostanie plan działania na najbliższy rok.
Zebranie 2016


Mercedes już w użytkowaniu
W dniu 16 styczeń mielismy okazję uczestniczyć w uroczystośći przekazania do użytku oraz poświęcenia nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla naszych kolegów z OSP Siedlec. Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.
siedlec.pl

Tragiczna śmierć Jarka....
12 grudnia całym Żodyniem wstrząsnęła szokująca informacja o tragicznej śmierci naszego kolegi Jarosława Krawczyka. Nie sposób nie wspomnieć o nim na naszej stronie. Był jedną z twarzy OSP, jednym z najaktywnieszych członków ale i działaczem społecznym. Chętnie i licznie uczestniczył w czynach społecznych, przyczyniał się do organizacji festynów, wycieczek. Był orędownikiem zmiany pokoleń w naszej jednostce, współtwórcą tego wszystkiego co w ostatnich latach w Żodyniu zmieniło się na lepsze. Jego odejscie napewno sprawi pustke w naszych szeregach, lecz z pewnością nie sposób o nim zapomnieć.

Wigilia Wiejska
W dniu 12 grudnia na naszej sali odbyła się po raz kolejny Wigilia Wiejska. Była to okazja to wspólnego spotkania się szerokiego grona naszej OSP z paniami z KGW. Wśród obecnych gości znależli się m.in wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński, radny Rady Gminy Siedlec Eugeniusz Piątek oraz wieloletni radny i działacz społeczny p. Władysław Leśnik. Spotanie rozpoczęło się od minuty ciszy poświęcają pamięć tagicznie zmarłego tego dnia członka naszej wspólnoty druha Jarosława Krawczyka. W czasie wystąpień gości wielokrotnie płyneły ciepłe słowa pod naszym adresem jak i pań z KGW. Spotkanie to było też okazją do wręczenia odznak ,,Za wysługę lat". Wręczał je Członek Zarządu Oddziału Gminnego w Siedlcu Arek Lewandowski w asyście wójta.
Odznaczenia otrzymali:
- za wysługę 20 lat w OSP - Piotr Stasiński, Krzysztof Paździor
-za wysługę 25 lat - Sławomir Rogoziński, Krzysztof Różański
- za wysługę 30 lat - Marek Piątek, Bolesław Kaczmarek,
- za wysługę 35 lat - Mirosław Mania
-za wysługę 40 lat - Henryk Błoszyk, Stanisław Markowski
- za wysługę 50 lat - Jerzy Kupś, Józef Markowski
Była też okazja to wręczenia Mikołajkowych prezentów dla Pań z Koła Gospodyń, które wręczała Monika Banach.
,,Jest mi niezmiernie miło, żę ta wigilia wiejska na stałe wpisała się w kalendarz życia wsi i wspólnie z zaangażowaniem pań z Koła Gospodyń przybrała obecny kształt. Z okazji świąt życzę wszystkim odwiedzającym naszą skromną stronę Wesołych Świąt"
- pozdrawiam Prezes OSP Żodyń Arek Lewandowski.
Wigilia Wiejska 2015


Wigilia Gminna- Reklin
W dniu 12 grudnia 2015 roku w sali wiejskiej w Reklinie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Siedlec. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich OSP z terenu gminy. Naszą jednostkę reprezentowali tego dnia druhowie Jerzy Kupś, Józef Markowski i Krzysztof Różański.

OSP Siedlec z nowym autem
Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu została zaopatrzona w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Łączna wartość nowego samochodu to 698 976,00 zł, z czego kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 80% wynosi 559 180,80 zł. Pozostałe środki na zakup sprzętu pochodzą z Budżetu Gminy Siedlec. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zakup tego auto z pewnością przysłuży się do skutecznego zwalczania skutków pożarów oraz inncyh miejscowych zagrożeń na terenie nie tylko naszej gminy ale i powiatu.
Więcej informacji i zdjęć na
siedlec.pl

Modernizacja boiska
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją boiska. Pierwszy etap prac przewiduje spulchnienie gleby oraz nawiezienie na nią obornika. Na wiosnę przewidywane jest nawiezienie odpowiedniej jakości ziemi oraz posianie trawy. Boisko na ten czas będzie ogrodzone siatką i wyłączone z użytkowania. Przy płycie boiska w planach jest wybicie własnej studni co umożliwi nawadnianie. Pieniądze na ten cel uchwaliło Zebranie Wiejskie naszej wsi na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na ten cel przeznaczono 10 tys złotych. Wiosną odbędzie się kilka czynów społecznych z tym związanych w których OSP będzie uczestniczyć. Zachecamy do współpracy w tym sczytnym celu. Dobrze wiemy jak potrzebne w naszej wsi jest porządne boisko a niestety samo się nie zrobi....

Ruszyły rozgrywki ligowe
Rozpoczęły się rozgrywki w Wolsztyńskiej Lidze Halowej. Nasi piłkarze w pięciu dotychczas rozegranych meczach osiągneli nasepujące wyniki:
Genewa- Elektropark 2-4
Genewa - Biuro Orlikowski Obra 1-7
Genewa - Gazilla Karpicko 4-4
Genewa-Ekipa z Wolsztyna 5-4
Genewa - Dakpol Wolsztyn 3-0
Genewa - Zupa z Paczki Karpicko 2-3
Więcej o klubie w zakładce Genewa oraz na stronie ligihalowe.pl

Nowe nabytki w remizie
W ostatnim czasie wyposażenie naszej remizy powiększyło się o 5 nowych par butów oraz trzy kamizelki odblaskowe. Za te inwestycje zapłaciliśmy z naszego budżetu kwotę 700zł. Warto też zaznaczyć że w bieżącym roku nabyliśmy od Urzędu Gminny dwa nowe węże ssawne oraz udało się pozyskać także osiem pasów bojowych. Tym samym posiadamy coraz więcej niezbędnych rzeczy na naszym wyposażeniu. Podczas przyszłorocznych wyborów jednym z naszych priorytetów jest powierzenie znajdującego się w remizie sprzętu odpowiedniej osobie - Gospodarzowi. Nasze strażackie mienie jest coraz wartościowsze i liczniejsze stąd troska o nie. W chwili obecnej dostęp do remizy posiadają trzy osoby: sołtys wsi, prezes oraz gospodarz - Józef Markowski. Przypominamy że rok 2016 jest rokiem wyborczym w OSP.
Nowe nabytki


Pierwsze kobiety w OSP Żodyń
Niezmiernie miło jest nam oznajmić iż do grona OSP Żodyń wstąpiły dwie pierwsze kobiety. Nasze szeregi zasiliły Bernadeta Frankowska oraz Joanna Lewandowska. Witamy na pokładzie!!! Z tego miejsca chcieliśmy uściślić iż członkiem OSP zgodnie z naszym statutem mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Nasze koleżanki z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej również zachęcamy do dalszej współpracy i wstąpienia w przyszłości jako pełnoprawny członek OSP Żodyń!

Montaż automatyki do bramy
W dniu 16 listopada został zamontowany w naszej remizie napęd automatyczny do bramy wjazdowej. Zakup tego urządzenia oraz montaż pokryła firma KAMROWSKI SERWIS. Za tak hojną inwestycję z tego miejsca chcieliśmy podziękować Bartłomiejowi Kamrowskiemu, którego wsparcie w naszą działalność jest bardzo zauważalne i doceniane. Tym samym naszą skromną remizę można teraz otworzyć za pomocą pilota!!!Wycieczka do Warszawy
W dniach 2-5 październik odbyła się kolejna wycieczka zorganizowana prze Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Żodyniu. Tym razem organizatorzy zdecydowali się odwiedzić Warszawę. Uczestnicy wycieczki pod okiem przewodnika mieli okazję zobaczyć wszystkie ważniejsze zabytki stolicy takie jak Wilanów, Łazienki, Zamek Królewski, Stare miasto czy Pałac Kultury i Nauki. Była też przejażdżka metrem oraz odwiedzono Stadion Narodowy. Za rok mamy w planach kolejny wyjazd jednak miejsca kolejnej podróży jeszcze nie ustalono. Padają propozycje typu Gdańsk czy Kraków jednak czas pokaże...
WarszawaZawody wędkarskie
W dniu 20 wrzesień na stawach w Sączkowie odbyły się Powiatowe Zawody Wędkarkie Strażaków z Powiatu Wolsztyńskiego. Gminę Siedlec reprezentowało 10 osób, w tym trzy z naszej jednostki. Wczesna pora połowów nie zniechęciła naszych pasjonatów wędkarstwa w tym Jerzego Kupsia, Bartosza Karczmarczyka oraz Jacka Szostaka. Warto zaznaczyć że najbardziej udany połów spośród wszystkich zawodników miał Bartek Karczmarczyk który reprezentował drużynę Zarządu Oddziału Gminnego w Siedlcu.


Międzyzdroje 2015
W dniu 11 lipca zorganizowaliśmy wyjazd jednodniowy do Międzyzdrojów. Poza członkami naszej OSP, jechali z nami także inni mieszkańcy naszej wsi. W sumie grupa 40 osób cało i zdrowo zarówno zajechała na miejsce ale i co ważne wróciła do Żodynia. Każdy mógł spędzić ten dzień wedle własnego upodobania. Już wkrótce kolejny wyjazd- tym razem do Warszawy. Ogłoszenia pojawią się wkrótce.73. Rocznica zbrodni w Tuchorzy
W dniu 9 lipca nasza delegacja uczestniczyła w uroczystości ku czci pomordowanych mieszkańców Tuchorzy podczas II Wojny Światowej. Druhowie Arek Lewandowski, Jarek Zboralski i Tomasz Cycoń nieśli sztandar Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Więcej o tej uroszystości na siedlec.pl


Zawody Sikawek Konnych
W dniu 5 lipca po raz pierwszy w naszej historii wzięliśmy udział w Zawodach Sikawek Konnych które odbyły się w Jażyńcu. Nasz udział był o tyle nietypowy, gdyż nie posiadamy zabytkowej sikawki konnej, ba nawet nie mieliśmy większego pojęcia jak ją się obsługuje. Mimo to postanowiliśmy wystąpić w tych zawodach, które towarzyszyły obchodą powstania 80 lat temu jednostki OSP Jażyniec. Jak na debiutantów przystało zajęliśmy ostatnie 6 miejsce, lecz sam nas udział jest już sporym wydarzeniem. W skład naszej drużyny weszli: Piotr Stasiński, Jarek Zboralski, Tomasz Cycoń, Dawid Szostak, Krzysztof Różański, Krzysztof Paździor oraz Krzysztof Piątyszek.
Więcej informacji oraz fotogaleria na: siedlec.pl


IV Majówka Strażacka
W dniach 13-14 czerwiec odbyła się już po raz czwarty Majówka Strażacka. Jak co roku w czasie trwania festynu przygotowaliśmy dla naszych gości całą gamę różnych atrakcji. Każdy znalazł coś dla siebie. Program był naprawde rozbudowany. Majówka zaczęła się od Dnia Dziecka. Dla najmłodszych, wspólnie z sołtysem i KGW przygotowaliśmy wiele darmowych atrakcji, a wśród nich m.in.: zamki, trampoliny, przejazdy bryczką, zwiedzanie wozu strażackiego. Dzieci mogły także wziąć udział w licznych konkurencjach oraz tańcach. Atrakcje te prowadziły Asia Hałuszczak oraz Asia Lewandowska, które pokazały niebanalne rozwiązania pracy z najmłodszymi.
IV Majówka Strażacka
Czytaj dalej...


Wyciek oleju
W dniu 11 czerwca około godziny 12 w naszej wsi doszło do wycieku oleju z przejeżdzającego auta. Na miejsce po wezwaniu odpowiedznich służb przez Sołtysa zjawiły się dwa zastępy strażaków z OSP Siedlec i OSP Kopanica. Zabezpieczyli oni miejsca zdarzenia, czyli ul. Spacerową i Kiełkowską i zdezynfekowali jezdnie.Zawody strażackie Siedlec 2015. Dziewczyny najlepsze w Gminie!!
W dniu 31 maja 2015 przeprowadzone zostały Gminne Zawody - Sportowo Pożarnicze jednostek OSP gminy Siedlec. W zawodach uczestniczyło 40 drużyn, w tym 9 żeńskich. Drużyny rywalizowały między sobą w 7 różnych grupach.
Do rywalizacji wystawiliśmy rekordową liczbę 4 drużyn: chłopców i dziewczyny do lat 15, mężczyzn powyżej 18 lat oraz po raz pierwszy w naszej historiidrużynę Oldbojów złożoną z strażaków pow. 40 lat którą zmobilizował Sławomir Rogoziński!!
Największy sukces odniosłynasz najmłodsze zawodniczki które zajęły I miejsce!! Jest to kolejny rok w którym nasze dziewczyny są w absolutnej czołówce - w poprzednim roku zajęły miejsce II, natomiast dwa lata temu także były najlepsze.
Nieco mniej szczęścia mieli chłopcy, którzy zawody zakończyli na 6 miejscu co spowodowane było głównie błędami w biegu sztafetowym.
Drużyna powyżej 18 lat zakończuła zawody na miejscu 11, choć po sztafecie zapowiadało się na lepszy wynik ale jak wiadomo liczy się udział:)
Drużyna Oldboji zapisała się złotymi zgłoskami w naszej historii. Sam start tej drużyny był już sukcesem i jak na debiutantów miejsce 8 w gronie 9 zespołów przyjmujemy za duży sukces. Najstarszym zawodnikiem był dh Józef Kosicki - mający 64 lata! Po za nim w zawodach wystartowali: Marek Szarłata, Sławek Rogoziński, Wiechu Waściński, Marek Piątek, Geniu Piątek oraz mechanik Marek Karczmarczyk.
Po zawodach odbył się pod remizą tradycyjny grill, który był okazją do omówienia zawodów oraz do integracji całej grupy uczestników.
Zaszczycił nas swoją obecnością także wójt Gminy Siedlec - Jacek Kolesińśki składając gratulacje naszej OSP za tak liczną obeność.
W tym miejscu chcemy wszystkim uczestnikom podziękować za udział w zawodach oraz zaangażowanym w całe przygotowania osobom .
Zawody
Pełna fotorelacja na stronie siedlec.pl


Powiatowe obchody Dnia Strażaka
W dniu 25 maja uczestniczyliśmy w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Świętnie. Naszą jednostke reprezentowali: Sławomir Rogoziński, Józef Markowski, Michał Judt oraz Dominik Szymański. Podczas uroczystości odbyła się Msza Św. oraz była też okazja do wręczenia okolicznościowych oznaczeń i wyróżnień.


Uroczystości 3 majowe
W dniu 3 maja uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kościele w Siedlcu z okazji święta naszego patrona -Św. Floriana oraz złożyliśmy honory pod Pomnikiem Poswtańców Wielkopolskich przed Urzędem Gminy. Podczas Uroczystości nieśliśmy sztandar Zarządu Gminnego. W obchodach naszego święta uczestniczyli: Krzysztof Paździor, Tomasz Śmiałek, Arek Lewandowski, Damian Tobys, Jerzy Kupś, Adam Kupś, Karol Karczmarczyk, Sławomir Rogoziński oraz Józef Markowski.
Po części oficjalnej mieliśmy zaszczyt gościć naszych kolegów strażaków z Karny, Reklina oraz Siedlca na naszej sali na skromnym poczęstunku. Jest to nowa inicjatywa by choć raz do roku spotkać się w gronie strażaków z naszej parafii. Przybyłych gości krókim przemówieniem przywitał Prezes. W poczęstunku uczestniczyło około 40 osób.
Fotorelacja dostępna na stronie siedlec.pl


W dniu 11. kwietnia w barze Genewa w Jaromierzu odbyło się oficjalne zakończenie sezonu klubu Genewa Żodyń. Przybyli zawodnicy wręczyli wywalczony w rozgrywkach Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej puchar za zajęcie siódmego miejsca w tych rozgrywkach.
Zaskoczyli też Prezesa klubu - Eugeniusza Piątka prezentem w postaci koszulki klubowej.
Drużyna składa się w większości z zawodników Żodynia ale też i okolic.
Klub Genewa został założony w 2011 roku i odpoczątku jest sponsorowanym przez Firmę PHU Hurt-Detal Genewa.
Więcej na temat klubu w zakładce ,,Genewa".W dniu 28. lutego reprezentacja naszej OSP uczestniczyła w VI Wiosennym Turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych w piłce nożnej halowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Turniej rozegrano w hali sportowej w Siedlcu.
Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn, rozegrano 15 meczy, a efektem tychże zmagań było zajęcie przez naszą drużynę miejsca trzeciego oraz zdobycie okolicznościowego Pucharu. Końcowa kolejność turnieju wyglądała następująco:
1. OSP Stara Tuchorza
2. OSP Zakrzewo
3. OSP Żodyń
4. OSP Siedlec
5. OSP Jaromierz
6. OSP Karna
Nasza straż wystąpiła w składzie:
Tomasz Śmiałek, Łukasz Masiorek, Artur Rapicki, Grzegorz Kramski, Adrian Rurkowski, Adam i Arek Lewndowscy oraz Daniel Brychcy.
Zdjęcia z turnieju na siedlec.plW dniach 19-21 października odbyła się wycieczka do Kotliny Kłodzkiej zorganizowana przez OSP i Koło Gospodyń Wiejskich.
Wyjazd minął bardzo aktywnie gdyż w ciągu trzech dniu udało się wiele zwiedzić tej części kraju. Nasza 30 osobowa grupa była m.in w Kłodzku, Wambierzycach, Czermnej, Polanicy. Nie zabrakło także wędrówek podczas których udało się zwiedzić tzw. ,,Błędne Skały" oraz podziwiać widoku ze Szczelińca. Bardzo ciekawa okazała się także wizyta w kopalni złota w Zlotym Stoku. Także po dwuletniej przerwie mieszkańcy naszej wsi znów chętnie się zebrali by wspólnie odpocząć, zwiedzać czy po prostu wyjechać i spędzić nieco czasu ze swoimi sąsiadami czy kolegami. W roku nadchodzącym także planujemy jakieś wyjazdy - oczywiście wspólnie z KGW:)
Zapraszamy do skromnej galerii
Administrator strony ospzodyn@gmail.com .Wszystkie prawa zastrzeżone.